ماه : نوامبر 2018(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

بیدار شدن از کتاب

  خواهران جان مک گارن، نویسنده ایرلندی، وقتی خردسال بود، هنگامی که کتاب می خواند، بند یکی از کفشهایش را باز کردند و آن را

Read More »

پایان توهم

«نوشتن» برای من نوعی از ژانر وحشت است؛ پر از ترس. اینکه نمی دانی در انتهای این نوشتن قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ چه کسانی

Read More »

نابوکف

باید این پیشنهاد عملی را از من بپذیرید. ادبیات، ادبیات راستین را نباید چون معجونی یحتمل مفید برای قلب یا مغز _مغز، این معده روح_

Read More »