دسته‌بندی: نوشتن

ابر ندانستن

میان انسان و خدا «اَبر جهل» حائل است و این ابر با قوۀ عاقله قابل شکافتن نیست. باید با ایجار «اَبر فراموشی» کلیۀ ماسوی الله

Read More »

غاری در زمان

کارل اوه کناسگور یک نویسندۀ نروژی است و چیزی که او را به شهرتی جهانی رسانده، رمان شش جلدی­‌اش است: «نبرد من». خودش می­‎گوید در

Read More »

عباس کجایی؟

دوستی دارم که سابقۀ دوستی­‌ام با او سی سال است. لیلا دوست اوست. فکر می­‌کنم روان‌شناسی خوانده است، اما «به هرچیزی چاشنی ادبیات می­‌زند». یک

Read More »

مهربانی با نویسندگان

«هیچ­‌چیز کسالت‌­آورتر و در حق نویسنده غیرمنصفانه­‌تر از این نیست که کسی مثلا خواندن مادام بوآری را با این تصویر پیشینی آغاز کند که کتابی

Read More »

پایان توهم

«نوشتن» برای من نوعی از ژانر وحشت است؛ پر از ترس. اینکه نمی دانی در انتهای این نوشتن قرار است چه اتفاقی بیفتد؛ چه کسانی

Read More »