برچسب: آموزش

فارسی شیرین است

فارسی شیرین است من زبان نمی‌دانم. یکبار همین چندسال پیش در یکی از این آموزشگاهها ثبت نام کردم. چند ترم هم خوب پیش رفتم تا

Read More »