برچسب: نوشتن

غاری در زمان

کارل اوه کناسگور یک نویسندۀ نروژی است و چیزی که او را به شهرتی جهانی رسانده، رمان شش جلدی­‌اش است: «نبرد من». خودش می­‎گوید در

Read More »